Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 01.10.2020 г.
УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕКИ ЗА УЧЕБНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ДО 30.11.2020 Г.
УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕКИ ЗА РАБОТНОТО МЯСТО, В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ДО 30.11.2020 Г.
УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕКИ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 30.11.2020 Г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 30.09.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 29.09.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 28.09.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 25.09.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 24.09.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 за периода 21-22.09.2020 г.