ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГОВА КАМПАНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА В ПЕРИОДА 29.07-05.08.2022 Г.
ИНИЦИАТИВА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ДЕЦАТА
Информация, относно маймунска вариола
Препоръки за гражданите във връзка с нарастващия брой на случаите на COVID-19 в България
Работно време на ваксинационен кабинет в РЗИ-Перник
Информация, относно дейностите извършвани от здравно-консултативния център за майчино и детско здраве към МБАЛ „Р. Ангелова“, гр. Перник
Информация до всички лица, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия
Кампания за извършване на проверки, относно състоянието на детските площадки на територията на област Перник
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 23.05.2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ, ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 В ЧУЖБИНА СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ В РЗИ – ПЕРНИК, ПО АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕТО ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474 ОТ 2021 Г. НА МС