Болнична помощ

 

Многопрофилна болница за активно лечение

„Рахила Ангелова” АД  гр. Перник

Адрес :  2300 гр. Перник, ул. „Брезник” № 2

Тел.+359.76.688 210 ,

+359.76. 60 13 60

Изпълнителен директор : Д-р Анатоли Митов

 

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести ЕООД гр.Перник

Адрес :  2300 гр. Перник,

местност  „Голо Бърдо”

Тел.+359.884 999 636 /централа/

Управител : Д-р Симеон Василев

 

Специализирана болница за  продължително лечение и рехабилитация ЕООД гр.Перник

Адрес :  2300 гр. Перник,

ул. „Протожерица”  №102

Адрес: 2300 гр. Перник, ул. „Протожерица”  №102

Телефон: 076 590 800 -централа,

0897 094 073 – дежурен лекар след 17 00 ч.(счетоводство до  17 00 ч.)

Управител : Емил Ненков

 

Многопрофилна болница за активно лечение

"Св. Георги-Перник" ООД гр.Перник

Адрес :  2300 гр. Перник,

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №77, етаж 2 и 3

Тел.+359.76 63 23 59  /централа/ и 0889 36 36 30

Управител : Доц. д-р Спас Спасков