Извънболнична помощ

 

Утвърдени образци на основание чл.5, т.6 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“  и приети промени в ЗЛЗ на заявления за регистрация, промяна в обстоятелствата по регистрацията, заличаване на лечебните заведения за извънболнична помощ, електронна форма на допълнително приложение

 

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

Лечебни заведения с първоначална регистрация в друга административна област и втори или следващ адрес на територията на област Перник

На вниманието на Дирекция "Социално подпомагане"

 

Лечебно заведение за извънболнична помощ, предоставящо медицинската услуга :Физиотерапия и рехабилитация

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Перник

1. "Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ-физиотерапия и рехабилитация" ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. "Брезник " №2

Телефон: 0898704806

Д-р Галина Точева – физикална и рехабилитационна медицина

2. ДКЦ-І-Перник ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул. "Рига" №3

Телефон: 076 67 33 80

Сайт: http://www.dkc1pernik.com/

Д-р Ивайло Николов– физикална и рехабилитационна медицина

 

Лечебно заведение за болнична помощ, предоставящо медицинската услуга: Физиотерапия и рехабилитация

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Перник

„Специализирана болница за продължително лечение и Рехабилитация” ЕООД гр. Перник

Адрес: 2300 гр. Перник, ул. „Протожерица”  №102

Телефон: 076 590 800 -централа,

0897 094 073 – дежурен лекар след 17 00 ч ( счетоводство до  17 00 ч.)

Управител : Емил Ненков