Анализи

ВОДИ

Доклад за качествата на питейните води в област Перник за 2022 г.

Доклад за качествата на питейните води в област Перник за 2021 г.

Доклад за качествата на питейните води в област Перник за 2020 г.

Доклад за качеството на питейните води в област Перник за 2019 г.

ЕЛКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2023 година

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2022 година

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2021 година

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2020 година

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2019 година

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2018 година

Доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година

ШУМ

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2023 г.

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2022 г.

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2021 г.

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2020 г.

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2019 г.

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2018 г.

Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Перник през 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Доклад за качеството на атмосферния въздух през 2019 г. в гр. Перник

 

Годишен текстуален анализ на имунизационния обхват за 2019 г., в Пернишка област

Информация за резултатите от проведен контрол на организираното хранене на децата и учениците, относно прилагането на изискванията на Наредба №2 от 2013 г., Наредба №6 от 2011 г. и Наредба №37 от 2009 г. на територията на обл. Перник за сезон пролет 2018 г.

Анализ на данни от анкетно проучване на храненето и семейната среда на деца на възраст от 3 до 7 години, посещаващи детски градини на територията на област Перник

Анализ на данните от скрининг на индекс на телесна маса при деца от детски колективи във възрастта от 3 до 7 години на територията на област Перник

Имунопрофилактика – област Перник

Анализ на резултатите от анкетно проучване на тема "За и против употребата на тютюн и тютюневи изделия"