Мониторинг

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на област Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 19.04.2021 г. – 23.04.2021 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на област Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 12.04.2021 г. – 16.04.2021 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на област Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 05.04.2021 г. – 09.04.2021 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на област Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 22.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на област Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 15.03.2021 г. – 19.03.2021 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на област Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 15.06.2020 г. – 19.06.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 08.06.2020 г. – 14.06.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 01.06.2020 г. – 07.06.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 26.05.2020 г. – 29.05.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 11.05.2020 г. – 15.05.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 04.05.2020 г. – 08.05.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 21.04.2020 г. – 24.04.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 13.04.2020 г. – 16.04.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 06.04.2020 г. – 10.04.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 30.03.2020 г. – 03.04.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 23.03.2020 г. – 27.03.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 16.03.2020 г. – 20.03.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 09.03.2020 г. – 13.03.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 02.03.2020 г. – 06.03.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 17.02.2020 г. – 21.02.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 02.02.2020 г. – 07.02.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 27.01.2020 г. – 01.02.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 13.01.2020 г. – 17.01.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 06.01.2020 г. – 10.01.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 30.12.2019 г. – 05.01.2020 г.

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейните води на територията на гр. Перник и населени места в община Перник с режимно водоснабдяване за периода 23.12 - 29.12.2019 г.

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 16.12.2019 г. - 22.12.2019 г. по физико-химични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 09.12.2019 г. - 15.12.2019 г. по физико-химични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 09.12.2019 г. - 15.12.2019 г. по микробиологични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 02.12.2019 г. - 08.12.2019 г. по физико-химични показатели

Информация за мониторинг на питейната вода, подавана от язовир Студена за периода 02.12.2019 г. - 08.12.2019 г. по микробиологични показатели