Отчети

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2023 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2022 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2019 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2018 г.

Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на програмите по енергийна ефективност

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2017 г.

 Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2016 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2015 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник за 2014 г.