ДИАРИЙНИ ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЯВАНИ ОТ РОТАВИРУСИ

По предложение на Световната здравна организация в комплексната стратегия за контрол на диарийните заболявания чрез профилактика и лечение се включват национални имунизационни програми за ваксинации срещу ротавируси (РВ). По препоръки на СЗО Министерски съвет на Р. България приема Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити 2017-2021, чиято цел е чрез профилактика да се постигне намаляване случаите на ротавирусни гастроентерити.

Доказано е намаляване на ротавирусните гастроентерити и по-леко протичане на заболяването при по-големи деца и възрастни с ваксинация в страните, където се работи по такива програми. Съгласно Програмата на Р. България ваксината срещу ротавирусни инфекции е препоръчителна и всички деца над 6 седмична възраст могат да бъдат имунизирани с нея.

Човешките ротавируси са РНК-вируси с фекално-орален механизъм на предаване и причиняват ротавирусния гастроентерит (РГЕ) - остра чревна инфекция с разпространение предимно сред децата в ранна възраст. Източник на заразата са болните и здравите заразоносители. Ротавирусите са изключително издържливи. Върху ръцете издържат повечеот 4 часа, на суха твърда повърхност –до 10 дни, в хладилник на 4°С –до 1 месец, а в канализацията –2 месеца.

Фекално-оралният механизъм на заразата означава, че заразяването се предава посредством отделяне на вирусите с изхожданията и последващо заразяване посредством поемането им през устата. Пътят на предаване е контактно-битов – чрез замърсени ръце, играчки, повърхности, храна и вода. Почти всяко дете, преди да е навършило 3-5 години, се заразява с ротавируси. От 30 до 40% от контактните по-големи деца и възрастните са безсимптомни вирусоносители, които представляват резервоар за инфекцията при хората. Най-често РВ  предизвикват сезонни взривове на клинично изявения РГЕ сред кърмачета и деца в ранна възраст. Инфектиращата доза е много ниска – достатъчно е поглъщането на 10 до 100 вирусни частици за развитие на ротавирусна инфекция. Заболявания се регистрират целогодишно, но с пик през есенно-зимния сезон. Имат кратък инкубационен (скрит) период на болестта – от 15 часа до 5 дни, най-често 1 – 3 дни. Протичат с повръщане, водниста диария и фебрилитет. Могат да причинят от бързопреходна водниста диария до тежко проявено диарийно заболяване, водещо до дехидратация, нарушения на водния и електролитния баланс, хиповолемичен шок. При неправилни грижи и без навременно лечение е възможно да се стигне до най-тежкия изход - смърт. Рискът от тежки форми на заболяването е висок при децата под 1-годишна възраст, деца с проблеми в растежа и развитието, както и недоносените и родените с ниско тегло кърмачета.

Могат да настъпят усложнения като гърчове поради висока температура или електролитни смущения, засягане на мозъчните обвивки. Други усложнения са: мъчително последващо захранване след преболедуване – може да стане причина за изоставане в ръста и теглото на бебето; острата изотонична диария, може да премине в персистираща, което допълнително усложнява захранването; при 3-20% от децата се развива лактозна непоносимост, което налага преминаване към безлактозно мляко. Така на по-късен етап при детето може да има проблеми със зъбките, заради дефицит на калций; непоносимост към белтъка на кравето мляко, което изисква хранене със специални диетични млека. Диагнозата се доказва най-често чрез изследване на проба от изпражненията. Профилактиката на ротавирусния гастроентерит е свързана със спазването на лична хигиена, старателно измиване на плодовете и зеленчуците преди консумация и достатъчна топлинна обработка на храните. С определено място и значение за превенцията на ротавирусната инфекция е специфичната имунопрофилактика на рисковите контингенти (ранна детска възраст). Ротавирусната диария е предотвратима чрез ваксина. Има препоръчителни ваксини –Rotarix (Ротарикс) и RotaТeq (Ротатек), които се прилагат на бебета във възрастта между 6 седмици и 6 месеца, през устата в 2 или 3 приема през минимум 1 месец, като може да се поставят едновременно с другите ваксини от имунизационния календар, прилагани до 6-я месец. Ваксините са безплатни и предотвратяват тежките форми на ротавирусната инфекция и развитието на усложнения. Имунизацията се провежда от личния лекар на детето, след профилактичен преглед. Ваксинацията проведена до 6-ия месец от раждането предпазва от ротавирусите!

 

Защитете своето бебе от ротавирусна инфекция!