ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД е обявена свободна длъжност за обучение на специализант на място, което не се финансира от държавата по клинична специалност „Педиатрия“.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободната длъжност следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 01.12.2022 г.

Предложение от МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти по следните клинични специалности:

  1. Специалност „Акушерство и гинекология“ -1 място;
  2. Специалност „Педиатрия“ -1 място;
  3. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 10.04.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

  1. За местата, финансирани от държавата, които се заемат с конкурси, могат да кандидатстват всички желаещи, независимо дали са били заявили интерес към тези места или не. Кандидатите, заявили интерес, не се ползват с предимство при заемането на определените места. Всички кандидати са равнопоставени. При конкурсите по Кодекса на труда подборът се извършва от съответната база за обучение, която ще е работодател на специализанта. При конкурсите по неклинични специалности и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ подборът на кандидатите се извършва по ред, определен от висшето училище.

Важно е да се отбележи, че специализантите, които се обучават на места, финансирани от държавата, нямат задължение след това да работят в страната или в конкретно лечебно заведение.

  1. Процедурата по определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата в срок до 15.08.2022г. включва следните няколко етапа:

              2.1. Първата стъпка е базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата на срочен трудов договор, да публикуват на интернет страницата си своите предложения за такива места. Това трябва да стане в срок до 20.03.2022 г.

              2.2. Потенциалните кандидати за така предложените места трябва да заявят писмено своя интерес към тях в съответната база за обучение в срок до 10.04.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, които не финансират от държавата и са по следните клинични специалности:

  1. Специалност „Нервни болести“ -1 място;
  2. Специалност „Детски болести“ -1 място;
  3. Специалност „Хирургия“ -1 място;
  4. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 24.02.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА МЕСТА, ФИНАСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г.

Във връзка с възможността на МБАЛ „Р. Ангелова“ да назначава специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата през 2022 г., РЗИ-Перник Ви информира за предложените брой места за лекари - специализанти, които мога да бъдат назначени в лечебното заведение и клиничните специалности, по които да кандидатстват за провеждане на обучението:

1.      „Акушерство и гинекология“ - едно място;

2.      „Анестезиология и интензивно лечение“ - едно място;

3.      „Педиатрия“ - едно място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за място по посочените специалности, могат да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 24.10.2021 г.