ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА МЕСТА, ФИНАСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г.

Във връзка с възможността на МБАЛ „Р. Ангелова“ да назначава специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата през 2022 г., РЗИ-Перник Ви информира за предложените брой места за лекари - специализанти, които мога да бъдат назначени в лечебното заведение и клиничните специалности, по които да кандидатстват за провеждане на обучението:

1.      „Акушерство и гинекология“ - едно място;

2.      „Анестезиология и интензивно лечение“ - едно място;

3.      „Педиатрия“ - едно място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за място по посочените специалности, могат да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 24.10.2021 г.