ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, които не финансират от държавата и са по следните клинични специалности:

  1. Специалност „Нервни болести“ -1 място;
  2. Специалност „Детски болести“ -1 място;
  3. Специалност „Хирургия“ -1 място;
  4. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 24.02.2022 г.