Предложение от МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти по следните клинични специалности:

  1. Специалност „Акушерство и гинекология“ -1 място;
  2. Специалност „Педиатрия“ -1 място;
  3. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 10.04.2022 г.