извършване на прегледи в извънболничната помощ от СБАЛОЗ - София област

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ (СБАЛОЗ-София област) ЕООД вече има възможност да извършва прегледи в извънболничната помощ.

На вниманието на изпълнителите на медицинска помощ от област Перник

С писмо до РЗИ гр. Перник, управителя на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ (СБАЛОЗ-София област) ЕООД д-р Диана Йорданова ни уведоми, че лечебното заведение вече има възможност да извършва прегледи в извънболничната помощ, тъй като има сключен договор за оказване на извънболничната медицинска помощ през Диагностично-консултативен блок -  приемно-консултативните кабинети.

КОДОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ НА ЛЕКАРИ

Код

Лекар специалист

01

Акушерство и гинекология

04

Кожни и венерически болести

12

Медицинска онкология

25

Хирургия

 

Хирургичния кабинет, гинекологичния кабинет,  кожния кабинет и онкологичния кабинет се намират в сградата на „СБАЛОЗ-София област“ ЕООД:

 гр. София, бул. “Столетов“ № 67, на 500 м западно от централна гара.

Пациентите могат да бъдат насочвани за преглед с "Медицинско направление” – бл. МЗ-НЗОК № 3 за консултация или за провеждане на съвместно лечение.

За контакти: тел: 02 / 801 39 23; факс/тел: 02 / 832 11 56; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Дирекция "Медицински дейности" - РЗИ гр. Перник

27 октомври 2017 г.