ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД е обявена свободна длъжност за обучение на специализант на място, което не се финансира от държавата по клинична специалност „Педиатрия“.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободната длъжност следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 01.12.2022 г.