На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ и председателите на ТЕЛК и ЛКК в обл. Перник

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ и председателите на ТЕЛК и ЛКК в обл. Перник