Формуляри за статистически отчети

Формуляри за годишно отчитане

 ОТЧЕТИ НЦОЗА

 

МБАЛ ”Р. Ангелова” АД

 1. Отчети: 365ВО, 372р, 367р, 369
 2. Приложения: 56В, 9, 11
 3. Хоспитализации по местоживеене: 56ВМ
 4. Отчети на НСИ: 03010

СБАЛББ ЕООД

 1. Отчети: 365ВО, 372р
 2. Приложения: 56В, 9, 11
 3. Хоспитализации по местоживеене: 56ВМ
 4. Отчети на НСИ: 03010

СБПЛР ЕООД

 1. Отчети: 365ВО
 2. Приложения: 56В, 11
 3. Хоспитализации по местоживеене: 56ВМ
 4. Отчети на НСИ: 03010

МБАЛ "Св. Георги" ЕООД

 1. Отчети: 365ВО
 2. Приложения: 56В, 9
 3. Хоспитализации по местоживеене: 56ВМ
 4. Отчети на НСИ: 03010

ЦСМП

 1.  Отчет: 369
 2.  Отчет на НСИ: 03010

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР  

 1.  Отчет: 365О
 2.  Отчет на НСИ: 03010

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

 1. Отчети: 365О, 367р, 372р
 2. Приложения: 2, 56, 9, 11
 3. Отчети на НСИ: 03010

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 2, 3, 4, 56, 9, 11
 3. Отчети на НСИ: 03010

ХОСПИС 

 1. Отчети: 365ВО
 2. Приложения: 56В
 3. Отчети на НСИ: 03010

МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 1, 56, 9, 11
 3. Отчети на НСИ: 03010

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 1, 9
 3. Отчети на НСИ: 03010

СМТЛ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 1А
 3. Отчети на НСИ: 03010

СМДЛ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНАЛАБОРАТОРИЯ

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 11, 9
 3. Отчети на НСИ: 03010

ИППДМ, ГППДП - ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 1

ИППДМ, ГППМП

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 3, 4, 56

ИПСМП, ГПСМП

 1. Отчети: 365О
 2. Приложения: 3, 4, 56, за АГ и приложение №2

 

https://ncpha.government.bg/index/281-formuliari-na-otcheti.html