Формуляри за статистически отчети

Формуляри за годишно отчитане

 

ОТЧЕТИ НЦОЗА

 

МБАЛ” Р.Ангелова”АД

 1. Отчети : 365 Б, 366, 367, 367 Р, 380, 387, 369
 2. Приложения:2, 3, 4, 5-Б, 6 Б-1, 6 Б-2, 9, 11
 3. Хоспитализации по местоживеене
 4. Отчети на НСИ

СБАЛББ ЕООД

 1. Отчети – 365 Б, 372, 372 Р,
 2. Приложения - 5 Б,6 Б-1, 6-Б1, 6-Б2, 9,11
 3. Хоспитализации по местоживеене
 4. Отчети на НСИ

СБДПЛР ЕООД

 1. Отчети 365 Б
 2. Приложения - 5Б, 6 Б-1, 6 Б-2, 9,11
 3. Хоспитализации по местоживеене
 4.  Отчет на НСИ

ЦСМП

 1.  Отчет 369
 2.  Отчет на НСИ

 

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР  

 1.  Отчет 387
 2.  Отчет на НСИ

Зъболекари

 1.  Отчет 365,
 2.  Приложение 1

МТЛ -медико-техническа лаборатория

 1.  Отчет 365
 2.  Приложение 1А

 Дентален център

 1.  Отчет 365
 2.  Приложения 1, 1А, 9,11

Медико-диагностична лаборатория 

 1.  Отчет 365,
 2.  Приложение 11

Медико-дентален център

 1.  Отчет 365
 2.  Приложения-1,5,6,9,11

 

АИПМП

 1.  Отчет 365
 2. Приложения-3,4,5,6

СИМП

 1. Отчет 365
 2. Приложения – 3,4,5,6, за АГ и приложение 2

ДКЦ

 1. Отчет -365,366,367,372,372-Р
 2. Приложения -2,3,4,5,6,9,11

МЦ

 1. Отчет 365
 2. приложения – 2,3,4,5,6,9,11

ХОСПИС

   1.Отчет 365, 365-Б

   2. Приложения-5Б,6-Б-1, 6Б-2