Отдел "Профилактика на болести и промоция на здраве"

Началник: д-р Славея Гарова

тел: 076/601580, GSM: 0884676794