Отдел "Профилактика на болести и промоция на здраве"

тел: 076/601580