Предложение от МБАЛ „Свети Георги-Перник“ ООД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Свети Георги-Перник“ ООД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, които не се финансират от държавата по следната клинична специалност:

 1. Специалност „Кардиология“ -3 места;

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Свети Георги-Перник“ ООД в срок до 14.06.2024 г.

 

Предложение от МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, които не се финансират от държавата и са по следните клинични специалности:

 1. Специалност „Кардиология“ -1 място;
 2. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ - 1 място;
 3. Специалност „Нефрология“ -1 място;
 4. Специалност „Спешна медицина“ -1 място;
 5. Специалност „Гастроентерология“ - 1 място;
 6. Специалност „Ендокринология“ - 1 място;
 7. Специалност „Инфекциозни болести“ - 1 място;
 8. Специалност „Клинична лаборатория“ - 1 място;
 9. Специалност „Хирургия“ - 1 място;
 10. Специалност „Ортопедия и травматология“.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 05.04.2024 г.

Предложение от МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

РЗИ – Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД е обявена свободна длъжност за обучение на специализант на място, което не се финансира от държавата по следната клинична специалност:

 1. „Акушерство и гинекология“ – 1 свободно място;

 Лицата, които желаят да кандидатстват за свободната длъжност следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 25.10.2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, които не финансират от държавата и са по следните клинични специалности:

 1. Специалност „Нервни болести“ -1 място;
 2. Специалност „Ортопедия и травматология“ -1 място;
 3. Специалност „Психиатрия“ -1 място;
 4. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

            Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 05.02.2024 г.

Предложение от МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

РЗИ – Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, което не се финансират от държавата по следните клинична специалности:

 1. „Образна диагностика“ – 1 свободно място;

            Лицата, които желаят да кандидатстват за свободната длъжност следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 27.05.2023 г.

 1. „Нервни болести“ – 1 свободно място;

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободната длъжност следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 28.05.2023 г.