В рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в периода от 15.09.2017 г. до 20.11.2017 г. ще се проведе Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари на деца от 5 до 8-годишна възраст.

 Информация за лекарите по дентална медицина, които извършват силанизиране по НППОЗД за област Перник за 2017 г.

            Информацията за кампанията и за лекарите по дентална медицина, които извършват силанизиране за област Перник е взета от официалния сайт на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България.