10 октомври – Световен ден на психичното здраве

Световният ден на психичното здраве е отбелязан за първи път на 10 октомври 1992 г. Той има за цел да повиши информираността на световната общност по отношение на психичното здраве и на проблемите, свързани с психичните заболявания. През 1994 г. за първи път е определена тема за Деня, която за настоящата година е „Направете психичното здраве и благополучие за всички световен приоритет“.

Психичното здраве се дефинира като състояние на психично благополучие, което позволява на хората да се справят със стреса, да реализират своите способности, да учат, да работят и да допринасят за своята общност. То е неразделна част от здравето и благополучието, което е в основата на нашите индивидуални и колективни способности да вземаме решения, да изграждаме взаимоотношения и да оформяме света, в който живеем. Психичното здраве е основно човешко право и е от решаващо значение за личното, общественото и социално-икономическото развитие.

Психичното здраве има комплексен характер. През целия ни живот множество фактори – биологични, психологически, образователни, възпитателни, социо-културални, икономически, могат да се комбинират, за да го защитят или сринат.

Рисковете могат да се проявят на всички етапи от живота, но тези, които възникват през важни периоди от развитието, особено ранно детство, са особено опустошителни. Авторитарното родителство и налагането на физически наказания разклащат здравето на детето, а тормозът е водещ рисков фактор за психичните заболявания.

Защитните фактори също се проявяват през целия ни живот. Те служат за изграждане на устойчивост и включват нашите индивидуални умения – социални и емоционални, за положителни взаимодействия, качествено образование, достоен труд сплотеност на общността.

Рисковете за психичното здраве и защитните фактори могат да бъдат в различни мащаби. Локалните заплахи повишават риска за отделни лица, семейства, общности, а глобалните – за цялото население и включват икономически, здравни и хуманитарни извънредни ситуации и кризи.

За да запазим психичното си здраве трябва съзнателно да избягваме отрицателните мисли и преживявания. Когато се появи тревожност да се освободим от нея, например като споделяме с близки и приятели, защото това ще помогне за отърсване от негативните мисли. Важно е ежедневно да се отделя време за почивка и дейности, които са източник на приятни преживявания, спорт или разходки сред природата.

От значение за здравето ни е да вярваме в себе си. Да се ценим такива, каквито сме. Да се радваме истински на всички малки прекрасни неща, които ни заобикалят.