Как да разбера, че моето дете употребява дрога?

За да разберете дали детето Ви употребява наркотици, трябва добре да познавате нормалното му поведение. Това е така, тъй като ще Ви е нужна база за сравнение. Понякога е трудно да се направи разлика между обикновеното юношеско поведение и поведението, предизвикано от употребата на вещества.

Какви са признаците, по които можете да разпознаете дали детето ви взима наркотици? Това е много трудно, особено ако употребата е епизодична. Много от признаците са близки с тези, характерни за пубертетния период от развитието му. Някои от тях:

 • липса на самоувереност;
 • пасивност и липса на независимост;
 • неумение за самоконтрол;
 • трудно създават и задържат приятелства;
 • нежелание да се разрешават конфликти във взаимоотношенията.

Много е важно да имате силна емоционална връзка със своето дете, за да разпознаете отрано тези белези. Те могат да доведат до проблеми.

Положителните отговори на повечето от следните въпроси също могат за означават употреба на наркотични вещества:

 • Има ли чести промени в настроението на Вашето дете – от жизнено и весело към мълчаливо, намръщено и твърдоглаво?
 • Усещате ли го някак отдалечено, разсеяно, изморено и меланхолично?
 • Става ли на моменти враждебно и нападателно и не желае да общува с Вас?
 • Разваля ли отношенията си с другите членове на семейството?
 • Отдалечава ли се от старите си приятели?
 • Лъже ли Ви често?
 • Има ли много отсъствия от училище?
 • Понижава ли се успеха му в училище?
 • Губи ли интерес към любимите си занимания?
 • Има ли промяна в навиците му на хранене и спане – загуба на апетит или прекомерна сънливост или безсъние?
 • Изчезват ли необяснимо пари или вещи от къщи?
 • Откривали ли сте необикновени миризми, петна или белези по тялото, дрехите или в стаята му?
 • Намирали ли сте парчета фолио, листчета за цигари, сламки, необикновен прах, хапчета, игли или тръбички?

Ако имате съмнения, потърсете помощ и се консултирайте със специалист. Колкото по навреме направите това, толкова по добре. Случайната употреба на наркотици е много трудна за разпознаване, освен ако подрастващите сами не споделят за това. Най-добрият начин за нейното преодоляване е откровеният разговор.

 

                                                                                                                   /изготвено по материали от интернет/