На вниманието на родителите, чиито деца посещават детски заведения

Изследвания за паразити.

Децата са засегнати най-често от чревни паразитози групирани в 2 /две/ групи, както следва: чревни протозои /Ламблиоза, Бластоцистоза/ и чревни хелминти /Ентеробиоза, Аскаридоза, Трихоцефалоза/.

Протозоите /ламблиоза и бластоцистоза/ поразяват храносмилателната система и по-рядко протичат с изразена клинична симптоматика, проявена с безапетитие, коликообразни болки в корема, диария, запек, които най-често преминават спонтанно. Цистите на паразитите се изхвърлят с изпражненията. Заразяването става чрез:

  • замърсени ръце;
  • консумация на хранителни продукти с полепнали по тях цисти /зеленчуци и плодове, не подлагащи се на термична обработка/;
  • употреба на контаминирана вода от неконтролируеми водоизточници;
  • използване на контаминирани предмети от домашния бит.

Чревни хелминти /ентеробиозата/ е най-разпространената чревна паразитоза сред децата. Причинява се от малък, кръгъл червей /острица/. Обикновено обхваща цялото семейство и цели детски колективи, като се разнася чрез яйцата попаднали под ноктите при сърбеж и разчесване около ануса на заразеното дете. Лечението се извършва на всички близки едновременно. Основно оплакване е сърбеж в областта на ануса, също и нарушения на съня, скърцане със зъби по време на сън, понижаване на апетита, болки в областта на корема и последващи усложнения като вулвовагинит при момичета. Може да се развие уроинфекция и цистит. Задължително е спазването на основните хигиенни навици:

  • редовно изрязване на ноктите;
  • измиване на ръцете преди всяко хранене;
  • измиване на ръцете след всяко изхождане;
  • изпиране с вряла вода и изглаждане с добре нагорещена ютия на детското бельо.

Постъпване в детско заведение.

Задължение на родителите е да представят в детското заведение документ с нанесен отрицателен резултат от проведено паразитологично изследване за хелминти и протозои на децата си , извършено в лаборатория от лекар-паразитолог, съгласно Наредба №5/06.04.2006 г. и Наредба №3/05.02.2007 г. на МЗ само при постъпване в детското заведение или отсъствие на детето от него в продължение на повече от два месеца. Документът с нанесеният резултат от паразитологичното изследване да бъде с подпис на извършилият го паразитолог и печат на лабораторията, където е извършено изследването с маркирана съответна дата.

Вземането на проби за профилактично изследване за паразити на децата Ви в детските заведения се извършва от медицинските специалисти, назначени на тази длъжност в здравния кабинет към детското заведение.

 Организацията по провеждане на изследването не изисква ангажимент от страна на родителите, а само информирането. Уведомяването на родителите се извършва устно и чрез съобщение, поставено на входа на детското заведение. Проведеното изследване не е инвазивна процедура /касае се за диагностичен метод/, който не води до повишен риск за здравето и живота на децата Ви.

Резултатите от изследванията трябва да се съобщават и предоставят по надлежен ред само и единствено на съответните лица /медицинските специалисти, извършили пробонабирането/, участващи в процеса на профилактичното паразитологично изследване.

При открити деца положителни за Ентеробиоза /малък, кръгъл червей – острица/, както и други паразитози се назначава лечение от лекар-паразитолог. Родителят се уведомява. Лечението се провежда съвместно с общопрактикуващият лекар, а контролни изследвания на 10-ия и 20-ия ден след лечението, се осъществяват, чрез вземането на проби от медицинското лице на детското заведение, съгласно нормативните изисквания. Взетите проби за контрол след проведеното лечение задължително се изследват в лабораторията на РЗИ – Перник в указаният срок.