СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 20 ОКТОМВРИ

Всяка година Световната здравна организация отбелязва 20 октомври - Световния ден за борба с йодефицитните заболявания.

Йодът е основен микроелемент, съставна част на хормоните на житовидната жлеза, които са отговорни за обменните процеси в човешкия организъм. Разпространението му в света е неравномерно – наблюдават се ендемични области, основно в планински и полупланински райони, където неговата концентрация в почвата и във водата е недостатъчна, за да задоволи нуждите на човека. В такива области се създават условия за развитие на йоддефицитни заболявания, най-разпространените, сред които са ендемичната гуша – заболяване на щитовидната жлеза, свързано с занижени стойности на щитовидните хормони и умствена изостаналост от ранна детска възраст. Една трета от територията на България е заета от йоддефицитни райони, в които от 1958 година се провежда задължителна активна профилактика на йоддефицитните заболявания с йодирана готварска сол, а от 1994 година се полагат основите на системна национална политика за ликвидиране на йддефицитните заболявания. Въвежда се задължително използване на йодирана готварска сол от населението в производството на храни, в общественото хранене и системен контрол на съдържанието на йод в солта.

Пълноценното  развитие и растежът на човешкия организъм  изискват среднодневен прием на йод от 150 мкрг /микрограма/ за възрастните, 200 мкрг за бременните и кърмещи жени и 100-120 мкрг за децата до 12 г. възраст. Дневният  прием на йод под 100 мкрг води до сериозни нарушения в организма. Естествените източници на йод са морските дарове, като риба, морски водорасли и миди, както и мляко и млечни продукти и яйца. Животните си набавят достатъчно йод от растения, отглеждани върху богата на йод почва.

Йодираната сол се оказва универсално, евтино и много удобно за приложение профилактично средство, с което не се налага допълнителен прием на йод. Физиологичният дневен прием на готварска сол е 5 гр., а приемът на по-голямо количество е вреден, особено за възрастни, хронично болни и деца. Необходимо е да се знае, че йодираната сол трябва да се съхранява в сухи, добре затворени съдове, да се прибавя към ястията след снемане от огъня, тъй като високата температура води до разпадане на йода.

Благодарение на националната политика за ликвидиране на йоддефицитните заболявания, България е елиминирала йодния дефицит, йоддефицитната заболеваемост е премахната като медико-социален проблем и проблем на общественото здраве.