Подаване на сигнали за конфликт на интереси

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Администрацията на Регионална здравна инспекция - Перник заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение от нейните служители.
Политиката на ръководството е за нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията на неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.
Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корупмиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултат своевременно.
Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повее от две години".
РЗИ - Перник анонимност на гражданите.
Благодарим Ви за съдействието!
Ако сте станали свидетел на корупция в системата на здравеопазването може да подадете сигнал по един от следните начини:


1. Чрез формата за сигнали на страницата на РЗИ – Перник:

 Вашите сигнали

Вашето име:
E-Mail:
Телефон:
Сигнал:

 

2. Чрез формата за сигнали на сайта на Министерство на здравеопазването ТУК.

 

3. Чрез формата за сигнали на страницата на  Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет ТУК.

 

4. Кутия за подаване на сигнали:

РЗИ-Перник, гр. Перник, ул. Миньор 15, партер

 

5. ЦАО - РЗИ Перник:

РЗИ-Перник, гр. Перник, ул. Миньор 15, партер

 

6. Чрез електронната поща на РЗИ-Перник:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.